wasousky

Miguel Angel Gosalbes Baldres Angel Gosalbes Baldres từ Murga, Jharkhand 835229, Ấn Độ từ Murga, Jharkhand 835229, Ấn Độ

Người đọc Miguel Angel Gosalbes Baldres Angel Gosalbes Baldres từ Murga, Jharkhand 835229, Ấn Độ

Miguel Angel Gosalbes Baldres Angel Gosalbes Baldres từ Murga, Jharkhand 835229, Ấn Độ

wasousky

Hargreaves, năm 1976, tập hợp một tập truyện ngắn khoa học viễn tưởng với một thế giới chung và thông điệp chung: dù công nghệ của chúng ta có tiến bộ đến đâu, con người vẫn sẽ phải đối mặt với nhu cầu cơ bản để tương tác và chia sẻ kinh nghiệm. Và chính chủ đề quan trọng này đã tái hiện những câu chuyện vượt thời gian của Hargreaves. Bộ sưu tập theo nhiều cách phản ánh các giá trị văn hóa của Canada: khoan dung, gắn kết tập thể và ảnh hưởng sâu sắc của vùng đất đến bản chất cơ bản của chúng ta. Rất nhiều giá trị thời gian của bạn để tìm một bản sao được sử dụng.