cesarjsf

Cesar J J từ Nagla Soodan, Uttar Pradesh 209652, Ấn Độ từ Nagla Soodan, Uttar Pradesh 209652, Ấn Độ

Người đọc Cesar J J từ Nagla Soodan, Uttar Pradesh 209652, Ấn Độ

Cesar J J từ Nagla Soodan, Uttar Pradesh 209652, Ấn Độ

cesarjsf

Đây là một cuốn sách tuyệt vời! Hoàn toàn YÊU THÍCH đọc nó - đã có một thời gian khó khăn để đặt nó xuống .... bối cảnh của cả New York và London (mặc dù những nơi tôi chưa từng đến) là một bối cảnh tuyệt vời cho câu chuyện. Tôi đã không dự đoán rất nhiều những khúc quanh xảy ra trong câu chuyện khiến nó hay hơn nhiều. Một kết thúc có hậu cũng luôn là một điều tốt!

cesarjsf

Màu sắc đẹp, đường nét rất đẹp. và một câu chuyện buồn. đây là một trong những tiểu thuyết đồ họa mà bạn vui mừng vì nó không được gọi là truyện tranh, vì nó không vui. nhưng nó thật cảm động. Tôi thực sự thích những câu chuyện buồn vì một số lý do. kiểm tra phần còn lại của tác phẩm này

cesarjsf

has to be a 5 based on the wonder of the story - easy read and teaches alot about respect