vanrixdigital

Junior từ 50800 Aşağıbarak Köyü/Hacıbektaş/Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ từ 50800 Aşağıbarak Köyü/Hacıbektaş/Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Junior từ 50800 Aşağıbarak Köyü/Hacıbektaş/Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ

Junior từ 50800 Aşağıbarak Köyü/Hacıbektaş/Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ

vanrixdigital

Tôi đã cố đọc nó hai lần. Tôi đã làm cho nó một chút nữa lần thứ hai, nhưng không bao giờ làm cho nó gần đến một nửa.

vanrixdigital

Đừng phá vỡ gạch ...

vanrixdigital

Tôi đã được nhắc về cuốn tiểu thuyết này bởi vì tôi đã đọc một bài viết về một người phụ nữ không thể quên bất cứ điều gì. Cuốn sách này nói về những người không phải ngủ. Hấp dẫn.