skippydzn

Jake Inskip Inskip từ Ilapavulura, Andhra Pradesh 523263, Ấn Độ từ Ilapavulura, Andhra Pradesh 523263, Ấn Độ

Người đọc Jake Inskip Inskip từ Ilapavulura, Andhra Pradesh 523263, Ấn Độ

Jake Inskip Inskip từ Ilapavulura, Andhra Pradesh 523263, Ấn Độ

skippydzn

Tôi yêu quyển sách này! Đó là một chút khó khăn để có được vào, nhưng sau đó nó là rất đáng giá! Một trong những cuốn sách đương đại hay nhất và thú vị nhất mà tôi đã đọc trong một thời gian dài.

skippydzn

Bác sĩ Hannibal Lecter là một nhân vật mà tôi thích ghét. Cuốn tiểu thuyết là đẫm máu nhưng không đáng sợ. Mặc dù kết thúc đã cho tôi creep.

skippydzn

Bây giờ tôi tự tin vào khả năng quan hệ tình dục đồng tính với đàn ông vì tiền.

skippydzn

Enjoyed this book and look forward to catching up with the rest of a long series. Loved Lewrie as the rogue hero.

skippydzn

I really liked this book, it is what you make of it.