vinillebureau

Vinille B B từ Beaumont, CA, Hoa Kỳ từ Beaumont, CA, Hoa Kỳ

Người đọc Vinille B B từ Beaumont, CA, Hoa Kỳ

Vinille B B từ Beaumont, CA, Hoa Kỳ

vinillebureau

Tôi đọc nó từ lâu rồi. Gần đây phát hiện ra một loạt các cuốn sách trong kho và tôi đang đọc lại.

vinillebureau

Tôi không thể đặt cuốn sách này xuống khi tôi bắt đầu, thật ngạc nhiên. Ảo thường không phải là một thể loại tôi đọc, nhưng tôi đã chọn cuốn sách này theo đề nghị của con gái tôi. Tôi rất vui vì tôi đã làm! Đó là một trong những cuốn sách thực sự khuấy động trí tưởng tượng của bạn và bạn thấy mình suy nghĩ về những cảnh từ đó rất lâu sau khi đọc xong. Tôi sẽ tiếp theo trong loạt bài tiếp theo!

vinillebureau

I keep extra copies on hand to pass out - that's how fond I am of this series :)