xinqdgw0226

QIN Xin Xin từ West Street, Walsham le Willows, Bury Saint Edmunds, Suffolk IP31 3AP, Vương Quốc Anh từ West Street, Walsham le Willows, Bury Saint Edmunds, Suffolk IP31 3AP, Vương Quốc Anh

Người đọc QIN Xin Xin từ West Street, Walsham le Willows, Bury Saint Edmunds, Suffolk IP31 3AP, Vương Quốc Anh

QIN Xin Xin từ West Street, Walsham le Willows, Bury Saint Edmunds, Suffolk IP31 3AP, Vương Quốc Anh

xinqdgw0226

"Phần lớn tài liệu trong cuốn sách này sẽ xuất hiện một cách tự nhiên và theo tinh thần của một người cha có chức tư tế đáng giá. Đó là sais, việc trình bày rất nhiều nguyên tắc chính của phúc âm trong bối cảnh làm cha là giác ngộ."

xinqdgw0226

Thực sự rất thích thoát vào một thời gian và địa điểm khác với cuốn sách này.

xinqdgw0226

Không hay như tập đầu tiên của loạt phim này, The Rise of Theodore Roosevelt. Rất nhiều tên và sự kiện, nhưng ít hơn nhiều về tính cách của Roosevelt. Mong Đại tá Roosevelt, cuốn cuối cùng trong bộ và hy vọng nó giống cuốn sách đầu tiên hơn. Cuốn sách này mất gần 10 tháng để hoàn thành.

xinqdgw0226

Đại gia đình saga. Hoàn toàn tuyệt vời.