ssansregret

Stephanie Sansregret Sansregret từ Józefina, Ba Lan từ Józefina, Ba Lan

Người đọc Stephanie Sansregret Sansregret từ Józefina, Ba Lan

Stephanie Sansregret Sansregret từ Józefina, Ba Lan

ssansregret

Tôi bắt đầu cuốn sách này không thực sự biết nó là gì. Nó kết thúc là một câu chuyện khá riêng tư đối với tôi và nó là một trong những cuốn sách buộc tôi phải xem cuộc sống và tình huống của chính tôi. Tôi không thể đặt nó xuống cho đến cuối cùng. Tôi chắc chắn đề nghị.

ssansregret

Ổn mà...

ssansregret

Bộ phim là cách khác nhau và tất nhiên cuốn sách là cách tốt hơn!

ssansregret

good, good old boy travel writing