designcue

Cue từ 33030 Mazzanins UD, Ý từ 33030 Mazzanins UD, Ý

Người đọc Cue từ 33030 Mazzanins UD, Ý

Cue từ 33030 Mazzanins UD, Ý

designcue

Tôi đã từ bỏ vì nó không tốt như Maneater. Tôi đã đến chương 10, cốt truyện không theo dõi và tôi đã không hiểu được những gì anh ta đang cố gắng tìm đến người đọc.

designcue

Chương một: Cuốn sách khủng khiếp, khủng khiếp. Chương hai: Nghiêm túc mà nói, tôi đang nói với bạn, một cuốn sách khủng khiếp. Chương Ba-Tám mươi: Bạn không biết cuốn sách này thực sự khủng khiếp đến mức nào. Chương Tám mươi mốt: Kết thúc rồi, CUỐI CÙNG.

designcue

Vẫn đọc, nhưng cho đến nay nó là tuyệt vời. Bennett đang cố gắng đưa ra một giải pháp thay thế cho luận điểm "tính hiện đại được xác định bởi sự bất mãn" của thế kỷ 20 (ví dụ, Marx, Weber).

designcue

Thiện, ác, tiền bạc, tham lam, gia đình, yêu thương, đấu tranh và kiên trì.

designcue

Ở một cấp độ trên của tôi.