moonlightpotpourri

Zeynep Funda Funda từ Maqsoudlou, East Azerbaijan, I-ran từ Maqsoudlou, East Azerbaijan, I-ran

Người đọc Zeynep Funda Funda từ Maqsoudlou, East Azerbaijan, I-ran

Zeynep Funda Funda từ Maqsoudlou, East Azerbaijan, I-ran

moonlightpotpourri

Tom Harris đã tạo ra một cuốn tiểu thuyết đầy kẻ giết người hàng loạt đầy hồi hộp trong phần đầu tiên này. Tôi cảm thấy bộ truyện bắt đầu tự gấp lại và cốt truyện bắt đầu sụp đổ trong các tiểu thuyết kế tiếp. Nó hoàn toàn như thể harris được tạo ra để tạo ra hai người tiếp theo trái với ý muốn của anh ta.