eyan91

Eyan Lah Lah từ Cinnaminson, NJ, Hoa Kỳ từ Cinnaminson, NJ, Hoa Kỳ

Người đọc Eyan Lah Lah từ Cinnaminson, NJ, Hoa Kỳ

Eyan Lah Lah từ Cinnaminson, NJ, Hoa Kỳ

eyan91

Câu chuyện giải trí. Sự kết hợp hài hước giữa ngành công nghiệp và học thuật. Xác nhận thực tế rằng tôi thích cái đầu tiên rất nhiều chỉ vì những tài liệu tham khảo hài hước về Berkeley.

eyan91

This was a fun little book with many three-letter words my 4-year-old could read, which is a big bonus to me. The story was fun and the pictures helped the kids enjoy the story after I'd read it and they just wanted to look back through the book.