angelbolanose

Angel Bola Bola từ Slaty Fork, WV 26291, Hoa Kỳ từ Slaty Fork, WV 26291, Hoa Kỳ

Người đọc Angel Bola Bola từ Slaty Fork, WV 26291, Hoa Kỳ

Angel Bola Bola từ Slaty Fork, WV 26291, Hoa Kỳ

angelbolanose

Một chút quá nhiều nhân vật; Tony đã không phát triển đủ. Tác giả có thể đã đi sâu hơn nhiều vào quá khứ và mối quan hệ của anh với Andrée. Các nhân vật giống như bóng tối đối với tôi; họ cảm thấy thật nhưng tôi khó có thể nhìn thấy họ hoặc hiểu hành động của họ, ngoại trừ Gisèle; Tôi thực sự cảm thấy cho cô ấy.