shatiloandrei

từ Samore, Toledo, Norte de Santander, Colombia từ Samore, Toledo, Norte de Santander, Colombia

Người đọc từ Samore, Toledo, Norte de Santander, Colombia

từ Samore, Toledo, Norte de Santander, Colombia

shatiloandrei

Tôi đã cười và cười cùng với cuốn sách này, nhưng buồn vì nó đã kết thúc quá nhanh. Khiến tôi muốn thấy Carrie hành động trực tiếp. Tôi cũng muốn một vài trăm câu chuyện của cô ấy.