chelsearoadman

Chelsea Roadman Roadman từ Viseu, Bồ Đào Nha từ Viseu, Bồ Đào Nha

Người đọc Chelsea Roadman Roadman từ Viseu, Bồ Đào Nha

Chelsea Roadman Roadman từ Viseu, Bồ Đào Nha

chelsearoadman

Thật khó chịu khi thấy một tác giả nhạc pop nhận được một chủ đề thực sự quan trọng và phổ biến nó với thành công tuyệt vời như vậy. Thế giới thực sự cần phải biết rằng lịch sử và sự thật mà chúng ta tự nói với chính mình, nguyên vẹn, được thiết kế cẩn thận để che dấu những gì thực sự là sự thật. Tôi ước rằng mọi người sẽ trở nên quan tâm một nửa trong việc đối xử có trách nhiệm với những chủ đề này. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng Dan Brown đã thành công trong việc ít nhất là mở ra dòng chính cho những ý tưởng này, và vì thế anh ấy có sự tôn trọng của tôi.

chelsearoadman

Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau được viết bởi một nhà văn khác nhau. Một số tôi yêu, một số tôi thích, một số thì không.