jeffclermont

Jean từ San Martín de Huatziroqui, Peru từ San Martín de Huatziroqui, Peru

Người đọc Jean từ San Martín de Huatziroqui, Peru

Jean từ San Martín de Huatziroqui, Peru

jeffclermont

Một trong những cuốn tiểu thuyết định nghĩa tôi là một người. Tôi đọc nó khi tôi học lớp 5 trở đi, quảng cáo. Tôi đã nghe cuốn sách trên phiên bản băng, quảng cáo. Tôi có thể đọc thuộc ít nhất 12 đoạn khác nhau cho bạn tại một thời điểm nhất định. Rực rỡ.

jeffclermont

ian đã nhận được cuốn sách này từ một người khác của dì và nó thực sự dạy một bài học tuyệt vời ... rằng một đứa trẻ có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn trong cuộc sống. và họ cần phải nhớ điều này ... đặc biệt là khi ai đó đang cố nói với họ rằng họ không thể hoàn thành những gì họ đang tìm cách làm!