samclaitor

Sam Claitor Claitor từ Pridvorica, Serbia từ Pridvorica, Serbia

Người đọc Sam Claitor Claitor từ Pridvorica, Serbia

Sam Claitor Claitor từ Pridvorica, Serbia

samclaitor

Cuốn sách này là tuyệt vời. Khi kỹ thuật di truyền và lựa chọn phôi đang trở nên phổ biến hơn, Keeper của My Sister khám phá ý nghĩa đạo đức của các thực hành đó. Anna, được chọn làm phôi thai để ghép tủy xương cho người chị gái mắc bệnh ung thư Kate, đang bị cha mẹ ép buộc hiến tặng một bộ phận cho Kate. Cô quyết định rằng mười hai năm về cơ bản được sử dụng cho các phụ tùng để kéo dài cuộc sống của em gái mình là đủ và kiện cha mẹ cô được phép đưa ra quyết định y tế của riêng mình. Cuốn sách theo Anna và gia đình cô ấy trong suốt quá trình khi cô ấy cố gắng lựa chọn giữa việc liên tục cứu sống em gái mình hoặc có thể tự sống mà không cần các thủ tục y tế đau đớn lặp đi lặp lại. Đó là một cái nhìn khiêu khích về những gì có thể xảy ra với sức mạnh mà chúng ta hiện đang sở hữu trong lĩnh vực khoa học. Là đạo đức để tạo ra một đứa trẻ để cứu người khác? Có phải là đạo đức để buộc một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh phải trải qua nhiều thủ tục để kéo dài cuộc sống của người khác? Và bạn vẽ đường này ở đâu khi bạn bắt đầu con đường này? Tôi đã khóc nức nở đến cuối cuốn sách đến nỗi bố mẹ tôi nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi. Nó chắc chắn là giá trị đọc.

samclaitor

Insightful tale of bi-polar disorder. The author does not seek – or earn – any sympathy.

samclaitor

I have been looking for a new series for a long time now and I thought this book might be the beginning of a good series and the end of a quest for me. I am fussy about my fiction...I like details and well developed characters who have realistic relationships and I like stories with logical reasons behind characters motivations for doing the things they do. This book is for readers who don't care so much about the details of the setting or the logic behind the events that unfold. People who like a quick paced mystery where the protagonist's every effort is rewarded with another step closer to the objective will enjoy this story. For me it was all too unlikely and unrealistic. The writing wasn't horrible, neither was it very good. The dialogue wasn't very good, neither was it horrible. I didn't dislike it enough to give up on it but I can't recommend it to anyone either. I do know that I am still looking for a series that fits my tastes. I recently listened to the first three audio books in the Sally Lockhart series by Philip Pullman and I thought they were wonderful. I also loved the Julian Kestrel series by Kate Ross and the Captain Lacey series by Ashley Gardner. If you are a fan of those series or you're willing to recommend something similar in a series that you enjoyed please leave me a comment and let me know what you recommend, thanks so much.

samclaitor

- animals, tortise Mr. Hoppy tries to win Mrs. Silver's love by giving her the secret to making her beloved tortise grow to be huge (because that's all he ever wanted!). Does Mr. Hoppy's spell make the turtle grow? Does Mrs. Silver fall in love with Mr. Hoppy?