kaletova

Jezebel Kaletova Kaletova từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Jezebel Kaletova Kaletova từ Audrain County

Jezebel Kaletova Kaletova từ Audrain County

kaletova

Cuốn sách này là tốt. Nó buồn nhưng được viết rất tốt. Đó là về một người phụ nữ mất chồng và cách cô ấy đối phó với cuộc sống không có anh.

kaletova

Một cải tiến từ phần thứ ba ở chỗ nó cảm thấy giống như một phần tiếp theo thực sự (không có nhân vật mới nào ngoài màu xanh, hoặc các trường hợp trong quá khứ vội vã nhưng thực sự cần được giải thích). Cốt truyện kỳ lạ có vẻ như là một sự chuyển hướng từ các cốt truyện khác, lớn hơn mà loạt phim Dresden đang diễn ra.

kaletova

This book was an interesting read and I didn't like it at first then i got morpe into it because of the various of love expressed in the story