ryukopein

L từ Be'er Tuvia, Israel từ Be'er Tuvia, Israel

Người đọc L từ Be'er Tuvia, Israel

L từ Be'er Tuvia, Israel

ryukopein

Tôi đã lên Swagway, Alaska và biết rằng Jack London rời CA và dành thời gian ở đó vào cuối những năm 1800 trong Cuộc đua vàng. Call of the Wild dựa trên kinh nghiệm của anh ta ở đó. Nó không bao giờ quan tâm đến tôi trước đây nhưng sau khi tìm hiểu lịch sử của khu vực, tôi đoán rằng nó đáng để đọc. Tôi nuốt chửng nó! Tôi mong được đọc thêm một số Jack London.