imsohoustonmag2016

Timothy Hubbard Hubbard từ West Ambarawa, Ambarawa, Pringsewu Regency, Lampung, Indonesia từ West Ambarawa, Ambarawa, Pringsewu Regency, Lampung, Indonesia

Người đọc Timothy Hubbard Hubbard từ West Ambarawa, Ambarawa, Pringsewu Regency, Lampung, Indonesia

Timothy Hubbard Hubbard từ West Ambarawa, Ambarawa, Pringsewu Regency, Lampung, Indonesia

imsohoustonmag2016

Cuốn sách tuyệt vời! Mặc dù Johnny Depp đang tham gia bộ phim, nhưng đừng đánh giá cuốn sách theo bộ phim nếu bạn xem nó. Cuốn sách (như thường lệ) là tốt hơn nhiều!