saragago

Sara Gago Gago từ Bolney, Haywards Heath, West Sussex RH17 5PB, Vương Quốc Anh từ Bolney, Haywards Heath, West Sussex RH17 5PB, Vương Quốc Anh

Người đọc Sara Gago Gago từ Bolney, Haywards Heath, West Sussex RH17 5PB, Vương Quốc Anh

Sara Gago Gago từ Bolney, Haywards Heath, West Sussex RH17 5PB, Vương Quốc Anh

saragago

Tôi chỉ đọc lại cuốn sách này trong kỳ nghỉ của chúng tôi, và tôi rất vui vì tôi đã làm. Tôi yêu những mô tả của ông về phong cảnh và con người trên Arrakis. Nó làm tôi khát chỉ nghĩ về nó.

saragago

Đối với những gì nó là, nó là tuyệt vời. Tôi đã đọc nó trước một trong những nỗ lực phi thường của tôi để vượt qua Ulysses. Cuối cùng tôi cũng đi ra ngoài và mua Dublin và Portrait of the Artist, cả hai đều hoàn thành. Than ôi, Ulysses vẫn ngồi trong kho cùng với phần giới thiệu này, có hình minh họa tuyệt vời và rất nhiều chi tiết tiểu sử được nghiên cứu kỹ về bản thân Joyce mà bạn sẽ không nhất thiết phải đọc trong một cuốn sách khác mà bạn có thể đọc.