mervetuna

Merve Tuna Tuna từ Rampur Indi Pinde, Uttar Pradesh, Ấn Độ từ Rampur Indi Pinde, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Merve Tuna Tuna từ Rampur Indi Pinde, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Merve Tuna Tuna từ Rampur Indi Pinde, Uttar Pradesh, Ấn Độ

mervetuna

Nếu bạn đã hỏi tôi cảm thấy thế nào về cuốn sách này khi tôi đang đọc nó, tôi sẽ nói, "Đó là O.K." Tuy nhiên, tôi đã hoàn thành nó sáng nay và thấy mình suy nghĩ về nó cả ngày. Tôi nghĩ nó sẽ giống như bộ phim "Akeelah and the Bee." Không phải vậy. Thật khó để mô tả chính xác những gì cuốn sách này là về. Chỉ cần đọc nó. Tôi rất thích xem một cuộc thảo luận xung quanh cuốn sách này. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ khuấy động một số cuộc trò chuyện thú vị tại các nhóm sách.

mervetuna

Một điều thú vị và dễ đọc của Jance.

mervetuna

http://basicallybooks1994.blogspot.com/

mervetuna

Ultimately enjoyable but without much to recommend it. An overuse of slang and bad words for not much purpose.