cristiangaitan

Cristian Gait Gait từ Ranimau, Uttar Pradesh 222139, Ấn Độ từ Ranimau, Uttar Pradesh 222139, Ấn Độ

Người đọc Cristian Gait Gait từ Ranimau, Uttar Pradesh 222139, Ấn Độ

Cristian Gait Gait từ Ranimau, Uttar Pradesh 222139, Ấn Độ

cristiangaitan

Cuốn sách tuyệt vời! Làm tốt với Ishmael của Daniel Quinn. Diamond chắc chắn làm rõ nhân học đằng sau việc tạo ra các nền văn minh. Đáng giá từng trang.

cristiangaitan

Một cuốn sách âm thanh khác tôi đã cày qua trong khi rửa bát mỗi tối. Câu chuyện diễn ra ở Missisippi và tôi rất muốn giới thiệu đây là một cuốn sách nghe được. Người kể chuyện thực sự chơi tất cả các giọng miền Nam khác nhau. Chìa khóa của câu chuyện tôi muốn nói.