elliot13

Elliot Verhaeren Verhaeren từ Velugumatla, Telangana, Ấn Độ từ Velugumatla, Telangana, Ấn Độ

Người đọc Elliot Verhaeren Verhaeren từ Velugumatla, Telangana, Ấn Độ

Elliot Verhaeren Verhaeren từ Velugumatla, Telangana, Ấn Độ

elliot13

Dan eldon là phóng viên ảnh sa ngã có rất nhiều điều để nói với thế giới về những gì đang xảy ra ở phía bên kia của thế giới. Những bức ảnh của ông cho thấy sự thật về cách thế giới bị trộn lẫn trong bạo lực chỉ để có một thứ phổ biến như tiền. Ông là một ví dụ sống động về những gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ. Tác phẩm nghệ thuật của ông đã nói rất to với sự khác biệt và vẻ đẹp của nó, một thắc mắc tại sao không ai nghe nói về nó.