davidlaur

Laurentiu David David từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Laurentiu David David từ Audrain County

Laurentiu David David từ Audrain County

davidlaur

Tôi vừa hoàn thành cuốn sách này và rất vui mừng. Thật khó để khiến bản thân quan tâm đến tất cả các nhân vật và thậm chí sau khi hoàn thành nó, tôi không thực sự thấy được vấn đề.

davidlaur

Cuốn sách này là khá tốt cho một mùa hè nhẹ đọc. Đó là một chút quá dễ đoán, nhưng tôi đoán đó không phải là một điều xấu khi bạn muốn một cái gì đó nhẹ để đọc.