danieldido

Daniel Did Did từ Narandiba, São Paulo, Braxin từ Narandiba, São Paulo, Braxin

Người đọc Daniel Did Did từ Narandiba, São Paulo, Braxin

Daniel Did Did từ Narandiba, São Paulo, Braxin

danieldido

Tôi thích các nhân vật, cuộc đấu tranh để cuối cùng có thể chấp nhận bản thân và tìm thấy một người thật lòng yêu bạn.

danieldido

Đây là một trong những đau lòng và đọc đẹp. Tác giả truyền tải nỗi buồn mà tôi thường cảm thấy khi đọc về Holocaust, một bi kịch ám ảnh như vậy, bạn không thể không khóc khi nghĩ về nó ngày hôm nay. Tôi cũng bị sốc khi biết về những sự kiện diễn ra ở Pháp trong Thế chiến II, thật đáng kinh ngạc những điều chúng ta không học ở trường.