vanderleiazevedo

Vanderlei Azevedo Azevedo từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Vanderlei Azevedo Azevedo từ Audrain County

Vanderlei Azevedo Azevedo từ Audrain County

vanderleiazevedo

Theo Queeney của Beryl Bainbridge (2002)

vanderleiazevedo

Được viết dưới dạng nhật ký, cuốn sách này giống như đi trong đôi giày của một người phụ nữ đưa cuộc sống của mình trở lại với nhau sau khi mất chồng. Những người có hoàn cảnh tương tự sẽ tìm thấy sức mạnh trong trí tuệ trong những trang này. Ngắn gọn và rất dễ đọc.

vanderleiazevedo

CÓ, cuốn sách này TUYỆT VỜI! haha

vanderleiazevedo

I really dont remember details of the book since it was so lonf ago when I read it, but I do remember liking it