yuka-night9a4f

Yuka Haniuda Haniuda từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Yuka Haniuda Haniuda từ Audrain County

Yuka Haniuda Haniuda từ Audrain County

yuka-night9a4f

Sự khởi đầu là tốt. Nhưng tác giả có vẻ rất hợm hĩnh nó làm cho điều này một sự thất vọng.

yuka-night9a4f

This is the only Harry Potter book I've read to date and, frankly, I wasn't that impressed. I've decided to read the remainder of the Potter Saga after I settle into retirement. UPDATE: I've now read more. They get better.