elisadublyanska

Elisa Dublyanska Dublyanska từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Elisa Dublyanska Dublyanska từ Audrain County

Elisa Dublyanska Dublyanska từ Audrain County

elisadublyanska

Yêu, yêu, yêu cuốn sách này. Mặc dù tôi chắc chắn rằng nó xứng đáng với Newbery, tôi gần như ước nó đã không giành được nó. Giải thưởng có vẻ như dành cho khán giả nhỏ tuổi, nhưng đây thực sự là dành cho những người mới bắt đầu khám phá với sự lãng mạn - theo kinh nghiệm của tôi, các nữ sinh lớp 9 đã yêu thích nó, nhưng bất kỳ học sinh lớp 6 nào tôi cũng đã tìm thấy nó một tiếng cười. Chúng được phục vụ tốt hơn bởi cuốn sách trước đây của Perkins, All Alone in the Universe, nói về hiện tượng học sinh trung học thay đổi tình bạn.

elisadublyanska

Giống như quả cam trên bìa, cuốn sách này đã khiến tôi nhìn vào những giải pháp đơn giản một cách phê phán hơn. Câu trả lời dễ dàng không phải lúc nào cũng là câu trả lời đúng và sự khác biệt có thể thực sự quan trọng, phải không?