giacomosag4688

Giacomo từ Jammu Narayana Puram Rural, Andhra Pradesh, Ấn Độ từ Jammu Narayana Puram Rural, Andhra Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Giacomo từ Jammu Narayana Puram Rural, Andhra Pradesh, Ấn Độ

Giacomo từ Jammu Narayana Puram Rural, Andhra Pradesh, Ấn Độ

giacomosag4688

Tôi ngạc nhiên bởi tôi đã quên rất nhiều! Có rất nhiều điều xảy ra trong cuốn sách này và rất nhiều điều ngạc nhiên bởi rất nhiều nhân vật khác nhau! Tôi cảm thấy như chúng ta đã học được nhiều hơn về lịch sử và những khía cạnh thực sự của mọi người trong phần này. Riordan chắc chắn đã để lại sự hoảng loạn nhiều hơn ở phần cuối của phần này so với những phần khác và tôi rất vui mừng được lặn ngay vào quyển 5!