ricardjorg

Ricardo Jorge Jorge từ Dagsech, Himachal Pradesh 174032, Ấn Độ từ Dagsech, Himachal Pradesh 174032, Ấn Độ

Người đọc Ricardo Jorge Jorge từ Dagsech, Himachal Pradesh 174032, Ấn Độ

Ricardo Jorge Jorge từ Dagsech, Himachal Pradesh 174032, Ấn Độ

ricardjorg

Sách Thi thiên của kinh nghiệm Mỹ. Khi bạn cảm thấy ngột ngạt, hãy đọc phần mở rộng tâm trí này, cuộc hành trình hoành tráng qua nước Mỹ ante-bellum.

ricardjorg

This is my favorite book about the city of Cairo. I read it during my first year there. Back then, I didn't really understand Cairo's intrigue. The City Victorious brought Cairo's history to life. Unlike so many other novels about a city, it was honest and completely enthralling.

ricardjorg

الترجمة لم تأتى على قدر المتوقع منها المجموعة تضم 8 قصص أعجبنى منا 2 أو 3 قرأتها قبل خارطة الحب ولكن من يقرأ خارطة الحب يعرف ان أهداف لم تكتب غيرها