ivoslavc73e

Ivoslav Stanev Stanev từ Notiyar Bhakhari, Gujarat 370001, Ấn Độ từ Notiyar Bhakhari, Gujarat 370001, Ấn Độ

Người đọc Ivoslav Stanev Stanev từ Notiyar Bhakhari, Gujarat 370001, Ấn Độ

Ivoslav Stanev Stanev từ Notiyar Bhakhari, Gujarat 370001, Ấn Độ

ivoslavc73e

Tài khoản tuyệt vời trong mười lăm năm cuối cùng của Liên Xô, bởi một nhà báo đã chứng kiến tận mắt nhiều sự kiện kịch tính nhất của nó.