conormcgowan

Conor McGowan McGowan từ Awagarh, Uttar Pradesh 207301, Ấn Độ từ Awagarh, Uttar Pradesh 207301, Ấn Độ

Người đọc Conor McGowan McGowan từ Awagarh, Uttar Pradesh 207301, Ấn Độ

Conor McGowan McGowan từ Awagarh, Uttar Pradesh 207301, Ấn Độ

conormcgowan

Những mảnh vỡ này thật đẹp. Tôi đọc nó trong một lớp Văn hóa và Văn học Hy Lạp và YÊU THÍCH nó.

conormcgowan

Tôi luôn ngỡ ngàng trước những tác giả viết rất nhất quán bằng giọng nói của một đứa trẻ. Phòng là đau khổ, dữ dội, và đẹp tất cả cùng một lúc. Một yêu thích mới, vì nó làm tôi vừa khóc vừa cười.

conormcgowan

Never finished it though. :(

conormcgowan

Magical!