martinezsproduction

Mart từ At Talh, Yemen từ At Talh, Yemen

Người đọc Mart từ At Talh, Yemen

Mart từ At Talh, Yemen

martinezsproduction

Tôi rất thích có được một cái nhìn vào cuộc sống của các tác giả với bệnh hưng cảm / trầm cảm, nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể đã sử dụng sâu hơn. Tôi cảm thấy như cô ấy chỉ lướt qua cuộc sống của mình ở một số phần. Cô đã chia sẻ rất nhiều thông tin cá nhân mà không quá cá nhân.

martinezsproduction

Đọc tuyệt vời. Chiều sâu và phát triển nhân vật nhiều hơn tôi dự đoán. Tôi chắc chắn sẽ đọc thêm về công việc của Weiner.