rafinhadesigner

Rafael Reis Reis từ Lakya, Karnataka 577168, Ấn Độ từ Lakya, Karnataka 577168, Ấn Độ

Người đọc Rafael Reis Reis từ Lakya, Karnataka 577168, Ấn Độ

Rafael Reis Reis từ Lakya, Karnataka 577168, Ấn Độ

rafinhadesigner

Tôi 13 tuổi khi lần đầu tiên đọc cuốn sách này. Đó là cuốn sách đầu tiên tôi thực sự từng đọc. Tôi ngay lập tức bị cuốn vào thế giới này. Có arentvwords để mô tả tình yêu của tôi dành cho bộ phim và các bộ phim ... ngay cả ở tuổi 26, nó vẫn nổi bật hơn tất cả.

rafinhadesigner

Tôi thích điều này, nhưng rất buồn khi hoàn thành nó bởi vì bây giờ tôi đã thực hiện loạt phim Hathaway. Tôi nghĩ giải pháp là bắt đầu lại sau vài tháng nữa và thử đọc thứ tự lần này. Có lẽ tôi sẽ yêu họ nhiều hơn lần thứ hai.

rafinhadesigner

Malcolm Gladwell is the smartest guy in class. Every book he writes is a delightful eye-opener.