cznicolas

Nicolas Castro Castro từ Nowe Lipiny, Ba Lan từ Nowe Lipiny, Ba Lan

Người đọc Nicolas Castro Castro từ Nowe Lipiny, Ba Lan

Nicolas Castro Castro từ Nowe Lipiny, Ba Lan

cznicolas

Có lẽ cuốn sách yêu thích nhất của tôi từng có. Tôi đã được đọc nó rất nhiều lần trong suốt sự nghiệp ở trường đến nỗi nó bị đánh đến chết. Có ý nghĩa lịch sử, chắc chắn, một cổ điển, có, nhưng một tổng thể thú vị đọc? Không nhiều lắm.