rializer

Andrea Gonteri Gonteri từ 10050 Chiusa di San Michele TO, Ý từ 10050 Chiusa di San Michele TO, Ý

Người đọc Andrea Gonteri Gonteri từ 10050 Chiusa di San Michele TO, Ý

Andrea Gonteri Gonteri từ 10050 Chiusa di San Michele TO, Ý

rializer

Tốt nhưng có được nó ở dạng sách-- Những lợi ích có thể có từ việc sử dụng nguyên tắc 80/20 một cách khôn ngoan đến mức đáng kinh ngạc đến mức mọi người nên đọc điều này và nhận thức được nguyên tắc này. Tóm lại, nguyên tắc nói rằng 80% đầu ra đến từ 20% đầu vào. Sự phân nhánh của nguyên tắc đơn giản này có thể gây ngạc nhiên vì nếu bạn có thể xác định 20% đó, bạn có thể tập trung khá nhiều vào 20% đó và cắt giảm 80% đầu vào không hiệu quả. Xác định đầu vào đó, tuy nhiên, là phần khó. Nhưng vì nguyên tắc này có thể ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống, nó rất được khuyến khích.

rializer

Tôi sẽ không liệt kê tất cả các T.P.B. cho cái này nhưng nó là một trong những tựa game yêu thích của tôi Tôi vẫn mua nó hàng tháng.