codypalmer

Cody Palmer Palmer từ Compton, QC J0B, Canada từ Compton, QC J0B, Canada

Người đọc Cody Palmer Palmer từ Compton, QC J0B, Canada

Cody Palmer Palmer từ Compton, QC J0B, Canada

codypalmer

Có thể xác định rất nhiều với kinh nghiệm của cặp vợ chồng này ở Nhật Bản ....

codypalmer

Cuốn sách dành phần lớn nếu các trang xem xét các cuộc biểu tình của giai cấp công nhân ở phương Tây trong các thế kỷ XVIII, XIX và XX và sau đó sử dụng thông tin đó để ngoại suy các kịch bản khả thi cho Trung Đông sau mùa xuân Ả Rập. Hai khía cạnh chính thúc đẩy xếp hạng 2 sao của tôi: Tôi đang mong đợi nhiều hơn về tài khoản về những gì đã xảy ra và bối cảnh ở các quốc gia thực tế thay vì nền tảng về các cuộc biểu tình trong quá khứ ở khu vực khác (phương Tây), khiến cuốn sách khiến tôi ấn tượng rằng nó không thực sự nói về Ai Cập, Tunissia hoặc Libya nhưng về XIX cent. công nhân ở Anh; thứ hai, có thể được đánh giá là tôi thiếu kinh nghiệm đọc khoa học chính trị, nhưng tôi có cảm tưởng rằng một số kết luận chính là ý kiến tuyệt đối của tác giả hơn là chúng xuất phát từ dữ liệu và lịch sử. Trong mọi trường hợp, đây là một bài đọc ngắn và thú vị mang đến một khuôn khổ và cung cấp các khái niệm quan trọng để bạn suy nghĩ về tương lai gần của một trong những khu vực nóng nhất về chính trị trên thế giới.

codypalmer

Translating...