sncsti5

Bb Aa Aa từ Deara, West Bengal 700150, Ấn Độ từ Deara, West Bengal 700150, Ấn Độ

Người đọc Bb Aa Aa từ Deara, West Bengal 700150, Ấn Độ

Bb Aa Aa từ Deara, West Bengal 700150, Ấn Độ

sncsti5

Sức mạnh của ngôn ngữ Thomas là không thể phủ nhận. Những câu như "Thời gian giữ tôi xanh và chết / Mặc dù tôi hát trong chuỗi như biển" vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Bộ sưu tập này đặc biệt tốt vì Thomas đã chọn chúng một năm trước khi chết. Vì vậy, có được cuốn sách, đi đến White Horse Bar và nâng một pint để tưởng nhớ nhà thơ vĩ đại này.