fabriciogarcia

Fabricio Garcia Garcia từ Đài Loan, 新北市汐止區橫科里 từ Đài Loan, 新北市汐止區橫科里

Người đọc Fabricio Garcia Garcia từ Đài Loan, 新北市汐止區橫科里

Fabricio Garcia Garcia từ Đài Loan, 新北市汐止區橫科里

fabriciogarcia

cuốn sách rất hay tôi học được rằng tôi không bao giờ nên từ bỏ bất cứ điều gì đã xảy ra

fabriciogarcia

Cuốn sách này có tất cả, và tôi không thể đặt nó xuống. Franny là một nhân vật tuyệt vời, yêu anh ấy. Tôi đọc đến 3 giờ sáng, để hoàn thành cuốn sách này. Sau đó kết thúc sẽ có sự cổ vũ của bạn sau đó khóc. Bạn cần đọc cuốn sách này.

fabriciogarcia

Tôi đã khá chán với điều này và cuối cùng đã trả lại nó. Tôi đoán là ok.