valeriemarceles

Valerie M M từ Jenetaesa, Simbang, Maros Regency, South Sulawesi 90561, Indonesia từ Jenetaesa, Simbang, Maros Regency, South Sulawesi 90561, Indonesia

Người đọc Valerie M M từ Jenetaesa, Simbang, Maros Regency, South Sulawesi 90561, Indonesia

Valerie M M từ Jenetaesa, Simbang, Maros Regency, South Sulawesi 90561, Indonesia

valeriemarceles

Không tuyệt vời như Dragon Tattoo, nhưng vẫn hấp dẫn.

valeriemarceles

Starbuck đã thu hút tôi bằng cái này ... Tôi cũng đã đọc một bài đánh giá trên báo cũng như nghe về nó trên radio. Với tất cả điều đó - tôi đã phải đọc nó. Tôi đã nắm bắt và tôi không thể hiểu làm thế nào một cuộc sống mà tác giả có thể đã trải qua một thử thách như vậy. Nó cũng mở mắt ra một lần nữa với thực tế là có một số điều đang diễn ra trên thế giới mà chúng ta không biết gì về nó.

valeriemarceles

One of those books you really have to be in the mood to savor. Not a quick read, but an interesting, well-written one.