ko_pysy4d00

Polly Yu Yu từ Dupdhal, Karnataka 591306, Ấn Độ từ Dupdhal, Karnataka 591306, Ấn Độ

Người đọc Polly Yu Yu từ Dupdhal, Karnataka 591306, Ấn Độ

Polly Yu Yu từ Dupdhal, Karnataka 591306, Ấn Độ

ko_pysy4d00

Tôi tìm thấy cái này ở sân bay và nghĩ rằng khái niệm này nghe có vẻ thú vị. Sau nhiều tuần chọn cuốn sách này và đặt nó xuống cho cuốn sách khác ... 100 trang vào đó, tôi sẽ đặt nó xuống cho tốt. Đọc sách nên vui, và nếu không vui, nên mang tính giáo dục ... cuốn sách này CẦN THIẾT! Và quyết định được thực hiện với mục đích tốt, là phần tốt nhất để đọc nó! Tôi nghĩ rằng nó sẽ truyền cảm hứng và thú vị, nhưng thay vào đó, văn bản buồn tẻ và không sáng sủa. Hạnh phúc khi chuyển sang một thứ khác ....