1281248455aefe

từ Hamzoaia, Rumani từ Hamzoaia, Rumani

Người đọc từ Hamzoaia, Rumani

từ Hamzoaia, Rumani

1281248455aefe

Tôi không thể chờ đợi để bò vào trong đầu David và xem điều gì truyền cảm hứng cho bài viết của anh ấy. Tôi là một vài câu chuyện trong đó và ngạc nhiên trước sự lựa chọn của anh ấy. Tôi chỉ ước mỗi câu chuyện được tiếp tục bởi một người đi trước: tại sao anh ta chọn những câu chuyện anh ta làm? Những truyện ngắn nào tôi sẽ chọn cho tuyển tập của mình? Tôi bò và tôi thích. Đặc biệt là truyện ngắn "Khải huyền" của Flannery O'Conner và truyện cuối của Tobias Wolfe (không thể nhớ cái đó gọi là gì). Tôi yêu nó.

1281248455aefe

An excellent chronicle of the tragic day for readers too young to remember or not yet born. I especially like the focus on individual victims and survivors. Vivid, emotional and powerful.