artknown

Art Known Known từ Hamdipur, Bihar 841506, Ấn Độ từ Hamdipur, Bihar 841506, Ấn Độ

Người đọc Art Known Known từ Hamdipur, Bihar 841506, Ấn Độ

Art Known Known từ Hamdipur, Bihar 841506, Ấn Độ

artknown

Như với phần đầu tiên, điều này hơi tẻ nhạt trong thiết lập, chủ yếu là do thiết lập dài khoảng 3-400 trang. Nhưng, một lần nữa như lần đầu tiên, một khi nó thực sự diễn ra, nó thật tuyệt. Không dành cho tất cả mọi người, và không có gì so với Cryptonomicon, nhưng khá vui nhộn.

artknown

Tôi hy vọng mọi thứ có ý nghĩa hơn một chút sau cuốn sách cuối cùng ...

artknown

hấp dẫn

artknown

Absolutely wonderful! The setting of this barely believable (but not completely unbelievable) circus was amazing enough, but the story was fantastic as well. Loved it!