kevinmarquezp

Kevin Marquez Marquez từ Gornyy Khutor, Primorskiy kray, Nga từ Gornyy Khutor, Primorskiy kray, Nga

Người đọc Kevin Marquez Marquez từ Gornyy Khutor, Primorskiy kray, Nga

Kevin Marquez Marquez từ Gornyy Khutor, Primorskiy kray, Nga

kevinmarquezp

OMG tôi đọc nó như trong 24 giờ! Thật tốt, thực sự tốt nếu bạn thích mọi thứ xảy ra và không chậm và ổn định. Nó có hành động, lãng mạn và một chút triết lý (nó khiến bạn tự hỏi phong cách sống của chúng ta và bạn thuộc về phân khúc nào và những thứ như thế) Thật thú vị khi đọc, và đơn giản. Đọc nhẹ? Tôi nghĩ đó là cách bạn gọi nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc sau khi đọc nó :)