treeo_occhialilegno

TreeO từ 260, Đài Loan, 宜蘭縣宜蘭市民生里 từ 260, Đài Loan, 宜蘭縣宜蘭市民生里

Người đọc TreeO từ 260, Đài Loan, 宜蘭縣宜蘭市民生里

TreeO từ 260, Đài Loan, 宜蘭縣宜蘭市民生里

treeo_occhialilegno

Moehringer đã không học bài học báo chí tại Yale, để "giữ cho nó đơn giản." Trong khi cuối cùng anh cũng hiểu bài học về những từ ngắn hơn, anh đã sử dụng quá nhiều !!