372002472a382

Depeng Su Su từ Boże, Ba Lan từ Boże, Ba Lan

Người đọc Depeng Su Su từ Boże, Ba Lan

Depeng Su Su từ Boże, Ba Lan

372002472a382

Đây là một cuốn sách hay với những điểm thú vị (đặc biệt là xem xét khi nó được viết và ngày nay ảnh hưởng của quyền tôn giáo đối với chính trị), nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút khoa học viễn tưởng đối với tôi.

372002472a382

Kết thúc thật ngu ngốc. Quá nhiều tranh cãi giữa các nhân vật gây phiền nhiễu. Nhưng cổ phần rất cao và tôi đã lo lắng ở một số điểm. Có thể sử dụng nhiều xoắn hơn.

372002472a382

Cuốn sách thời thơ ấu yêu thích của chồng tôi.

372002472a382

Một niềm vui tốt đọc và vui vẻ để đọc to cho trẻ em.