deminu367c

Denis Demin Demin từ 5273 Roßbach, Áo từ 5273 Roßbach, Áo

Người đọc Denis Demin Demin từ 5273 Roßbach, Áo

Denis Demin Demin từ 5273 Roßbach, Áo

deminu367c

tài khoản lớn của dịch bệnh viện trợ trong chúng ta. 150 trang quá dài.

deminu367c

Cuốn tiểu thuyết ngắn này là một cuốn sách thú vị, đặc biệt là vì tôi đã đọc Suite Francaise và rất thích nó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nó gần như hay hay hấp dẫn và tôi nghĩ rằng nó chỉ có một nửa công thức trong đầu của tác giả. Dường như, ở những nơi, cô hình thành những suy nghĩ phân tán, có nghĩa là được mở rộng ra, có lẽ đã được nghiên cứu và điều chỉnh - nhưng tất nhiên, không bao giờ kết thúc, khi cô bị kéo đến Auschwitz đến chết