diegokioshbeda

Diego Kioshi Gon Kioshi Gon từ Leitambi, Manipur, Ấn Độ từ Leitambi, Manipur, Ấn Độ

Người đọc Diego Kioshi Gon Kioshi Gon từ Leitambi, Manipur, Ấn Độ

Diego Kioshi Gon Kioshi Gon từ Leitambi, Manipur, Ấn Độ

diegokioshbeda

Tôi thích một số trong những câu chuyện này tốt hơn những câu chuyện khác.

diegokioshbeda

Đó là tương lai và hành tinh bị ô nhiễm đến mức người dân phải chen lấn trong một vài thành phố còn lại để sinh tồn. Một tôn giáo không khoan dung thống trị tất cả trừ một trong những thành phố này, San Francisco. SF là một ốc đảo, được cai trị bởi một hội đồng Phụ nữ khôn ngoan. Sau đó, một cuộc chiến bắt đầu, và người ta phải giết để sống sót. Ngoại trừ, luôn có một sự lựa chọn.

diegokioshbeda

Read #3 - May 3 - 8, 2016 Read #2 - August 9 - 17, 2012 Read #1 - August 21 - 24, 2011