fernandaleonel

Fernanda Leonel Leonel từ Luông Pha Bang, Lào từ Luông Pha Bang, Lào

Người đọc Fernanda Leonel Leonel từ Luông Pha Bang, Lào

Fernanda Leonel Leonel từ Luông Pha Bang, Lào

fernandaleonel

[Ch. 39-42:] "Con người là sinh vật duy nhất từ chối trở thành chính mình." Tôi rất vui vì cuối cùng họ đã tìm thấy Taisuke, nhưng thật buồn vì anh ấy không nhớ anh ấy. :( Họ đã cố gắng và cố gắng, nhưng anh ấy vẫn không thể và sau đó em gái anh ấy đã đến và bắt đầu đánh anh ấy .. Haha. Cuối cùng anh ấy cũng nhớ và mọi người đều hạnh phúc! Tôi đang cố lấy lại Trái tim. Rõ ràng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như họ dự định ... Tôi tự hỏi hai đồng chí đó trong căn cứ quân sự là ai?

fernandaleonel

Đoạn trích yêu thích của tôi: "Tôi đã không trao cho ai trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Nó là của tôi, tôi đã làm được. Và có thể làm những gì tôi muốn với nó. Hãy sống lại. và cồn cát. "

fernandaleonel

good fun for all and makes the non creative creative too..