rmfitz

Ross Fitzgerald Fitzgerald từ Argıl Belediyesi, 63986 Argıl Belediyesi/Halfeti/Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ từ Argıl Belediyesi, 63986 Argıl Belediyesi/Halfeti/Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Ross Fitzgerald Fitzgerald từ Argıl Belediyesi, 63986 Argıl Belediyesi/Halfeti/Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ

Ross Fitzgerald Fitzgerald từ Argıl Belediyesi, 63986 Argıl Belediyesi/Halfeti/Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ

rmfitz

Cuốn sách này truyền tải rất nhiều những gì Ive tin vào trái tim tôi trong nhiều năm. Rất nhiều điều tôi học được về Chúa trong các nhà thờ mà tôi lớn lên không phù hợp với nhiều giáo lý trung tâm của Chúa Giêsu về các thuộc tính của Chúa. Thật tuyệt khi thấy các Kitô hữu khác với lòng can đảm để thách thức các giả định truyền thống về quyền lực trong tôn giáo của chúng ta. Phong cách viết của Rob đôi khi quá đơn giản, nhưng thường vẫn hấp dẫn.