mmm0af9

Markus Meyers Meyers từ Merwada, Gujarat 385410, Ấn Độ từ Merwada, Gujarat 385410, Ấn Độ

Người đọc Markus Meyers Meyers từ Merwada, Gujarat 385410, Ấn Độ

Markus Meyers Meyers từ Merwada, Gujarat 385410, Ấn Độ

mmm0af9

Hài hước, nhưng đôi khi quá thô lỗ. Đặc biệt là khi nói về chăm sóc trẻ em, hu ... hu ... thật thô lỗ và dữ dội ...

mmm0af9

Một điều khá phi thực tế trên cuốn sách về 35 năm qua ở Trung Đông của một phóng viên người Anh tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đọc nó trong khoảng bốn năm, tuy nhiên, với 1200 trang.

mmm0af9

có lẽ là điều hài hước nhất (theo cách hài hước, tự ti, kiểu trung tây) từng được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, và các minh họa hoạt hình thậm chí còn tốt hơn.